top of page

Stibygging

Villom bruker betydelig energi og ressurser til å opparbeide og vedlikeholde stier i dalen. Ål begynner å bli kjent for sin flotte muligheter for stisykling. Stiene er en fantastisk ressurs for lokale og en voksende terrengsykkelturisme. Uten løpende vedlikehold og reparasjoner risikerer vi å miste denne utrolige "arenaen" til erosjon, nedbrytning og i noen tilfeller konkurrerende arealbruk. I 2018 er noen områder og sti-prosjekt prioritert og tildeles finansiering som utføres i en kombinasjon av profesjonelle stibyggere og entusiastiske frivillige. Vårt budsjett er satt av til verktøy, utstyr og skilting. Syklister som har forslag til hvor det bør bygges eller vedlikeholdes bes sende oss en mail. Å skape bærekraftige stier er et sentralt fokus i Villom. Villom jobber med lokale myndigheter og grunneiere for å sikre at vårt arbeid blir gjort i tråd med avtaler. En dugnad vare vanligvis i 3-4 timer og annonseres i forkant på vår Facebookgruppe. Frivillige blir bedt om å ta med hakker, hånd eller motorsager, spader o.l. hvis de har. Om de ikke har så har vi verktøy. Forfriskninger, grillmat eller lignede deles ut,  og alle frivillige blir invitert til en heidundranes frivilligfest ved årsslutt.  Detaljer om kommende arrangement, eller dugnader blir oppført i vår kalender her på hjemmesiden. 

bottom of page