top of page

Sti Etikette

Det å ha flotte stier å sykle på er ikke en rettighet, men et privilegium. Norsk Organisasjon for Terrengsykling ønsker at du tenker over hvordan du kan ta vare på stiene du ferdes langs. Her er de viktigste retningslinjene for stivett:

 • Pass på hvor du parkerer bilen din. Kan din parkering vere til hinder for noen?

 • Ikke gjør inngrep på ein sti før du har avklart dette med grunneier eller den ildsjelen som har kontakt med grunneier.

 • Vær hensynsfull og hyggelig i møte med gående.

 • Begrens farten slik at du ikke er til fare eller ulempe for andre

 • Ikke lag nye spor. Dersom du ikke har ferdigheter til å forsere en hindring, gå av sykkelen.

 • Unngå å sykle på spesielt sårbare stier like etter perioder med mye nedbør.

 • Unngå å sykle i skiløyper når det er gjennomslagsføre og du setter dype spor. 

 • Ikke lag stien bredere ved å sykle utenom vanndammer eller hindringer.

 • Bær sykkelen gjennom myrområder slik at det ikke dannes dype spor.

 • Ikke lås bakhjulet i bratte nedoverbakker.

 • Unngå de mest populære utfartsstedene i kjernetiden på lørdager og søndager og ellers når trafikken er stor på populære turstier.

bottom of page