top of page

Hva er Villom

Villom er en frivillig, ideell organisasjon dedikert til å fremme utviklingen av egenorganiserte aktiviteter som frikjøring på ski og brett, terrengsykling og skate. 

Hva gjør vi?

Konkrete tiltak som vi jobber med er å bygge nye, bærekraftige stier, vedlikeholde gamle stier,  arrangere stibyggerkurs for våre medlemmer, rydde skog for frikjøring, og arrangere ulike eventer og samlinger.

Navnet Villom

Navnet Villom kommer fra den gamle fjelltelemarkklubben som sto sterkt på Ål på 90-tallet og begynnelsen av 00-tallet. Navnet er sammensatt av ordene Vilt og det gamle ordet Lom/Låm, og betyr altså ”et vilt spor”. Villom var klubben telemarkkjørerne fra Ål kjørte for, og den arrangerte også et eget fjelltelemarkrenn; Villomrennet.

Det har vært liten/ingen aktivitet i Villom de siste 10-15 år, og det føltes derfor naturlig at navnet føres videre av et lokalmiljø som er glad i ”et vilt spor”.

bottom of page